MamaLama Packaging Design

Untitled-1-07

The MAMALAMA children's goods online store produces cool costumes with a kangaroo pocket and a deep hood. 
The products are very popular, as the clothes were created by a blogger mom and meet high quality standards. 

In the collection you can order inexpensive, high-quality and safe children's clothing


The client asks us to put a logo on the central part of the package and to emphasize that these are children's, soft and warm suits


They chose to use pastel pink and white as their main color, so the packaging looks delicate and gentle

Untitled-1-12

Untitled-1-02

Untitled-1-03Untitled-1-04Untitled-1-05Untitled-1-01Untitled-1-08Untitled-1-06Untitled-1-11

The Next Bilbon

Our design approach was to create a sleek and modern look that reflected the high quality  and effectiveness of the product. We started by designing the main box, which features a minimalist and... Կարդալ ավելին

12 Կտոր/ ռեստորանի մենյու

Մենյու բրենդինգ փոքր տեղական պիցցերիայի համար: Մենք օգտագործել ենք գոյություն ունեցող տարբերանշանի գույները, որոնք փոխանցում են Իտալիայի տրամադրությունը։ Մեր դիզայներները պարզ ու հարմար են դարձրել տեք... Կարդալ ավելին

Zanazan/ մենյուի դիզայն

Մտածելով Zanazan ռեստորանի մենյուի դիզայնի մասին՝ մենք ցանկացանք կանաչը դարձնել հիմնական գույնը, որպեսզի պահպանվի հաստատության հարմարավետ մթնոլորտը: Ամբողջ շեշտը դրվել է ճաշատեսակների լուսանկարի վրա,... Կարդալ ավելին
Delete Cancel